Wat is Teach The Teacher?

Betere leraren, Betere toekomst

Teach the Teacher is Karunia's aanpak om de immense uitdagingen van het onderwijs op Papoea te lijf te gaan. Een benadering die grondige en duurzame verandering mogelijk maakt omdat het inspeelt op de psychologische basisbehoeften van ieder mens: autonomie, eigenwaarde en verbondenheid. Deze aanpak bleek aan te slaan op Papoea: door ons opgeleide leerkrachten brengen verandering in de scholen waar ze les geven. We geloven dat deze aanpak ook in andere landen en contexten toepasbaar is.

Maak kennis met onze Teachers

Autonomie

Teach the Teacher stimuleert proactief handelen. Je neemt initiatieven en weet je verantwoordelijk voor je eigen handelen.

Eigenwaarde

Teach the Teacher maakt trots op resultaten. Vanuit innerlijke motivatie lever je kwaliteit en ervaar je dat je ertoe doet.

Verbondenheid

Teach the Teacher doe je samen. Je kan als docent onmogelijk solistisch zijn. Je hebt elkaar nodig om je school te laten schitteren.

Autonomie

We gaan ervoor

Er zijn veel uitdagingen in het onderwijs. Het is makkelijk de schoolleiding, de overheid of ook ouders hiervoor verantwoordelijk te houden. Teach the Teacher legt de nadruk op de impact van het eigen handelen van leerkrachten.

Hun proactieve inzet kan veel verschil maken. Dit inzicht stimuleert tot het nemen van initiatieven en het oppakken van verantwoordelijkheden.

Eigenwaarde

We kunnen het

Als leerkracht sta je niet hoog op de maatschappelijke ladder. Er wordt veel van je geëist, het kan moeilijk zijn voor de klas en je salaris is laag. Met Teach the Teacher vind je je passie terug, het kind. De reden waarom je leerkracht werd.

Met innerlijke motivatie ga je voor kwaliteit, want je wilt je leerling goed voorbereiden op de toekomst. Je bent trots op wat je voor elkaar krijgt.

Verbondenheid

We doen het samen

Groepsvorming en roddel op scholen. Niets is zo belemmerend als onveiligheid en onvoldoende vertrouwen. Je wordt er onzeker van en durft niet jezelf te zijn. Dit heeft invloed op je lespraktijk.

Teach the Teacher leert leerkrachten zich voor anderen in te zetten, betrouwbaar en eerlijk te zijn. Fouten maken mag, want daar leer je van. Er ontstaat een warme groepscultuur.

Blijvende verandering

De leerkracht heeft veel invloed op de vorming van het kind. Is hij weinig gemotiveerd voor zijn taak dan is dat merkbaar in de klas. Is hij echter een bevlogen docent, dan zullen leerlingen beter ontwikkelen. En dat is weer van belang voor de maatschappij. Integere en betrokken leerkrachten hebben blijvende positieve impact op kinderen, en zijn dus van grote betekenis voor volgende generaties. Omdat het hart wordt geraakt.

Inspirerende voorbeelden voor anderen

Het werkt!

De hogeschool van Karunia heeft inmiddels een pool van leerkrachten gevormd die zich met hart en ziel inzetten voor beter onderwijs op Papoea. Zij deinzen niet terug voor moeilijke omstandigheden in dorpen, ze gaan er juist op af. Hun leerlingen kunnen in groep 3 al lezen en schrijven, iets wat daar bijzonder is. Zij zijn inspirerende voorbeelden voor anderen.

Maak kennis met onze Teachers
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop