Waar staat Karunia voor?

Je gave delen

Karunia is het Indonesische woord voor ‘gave’. We geloven dat elk mens met unieke gaven is geschapen. Karunia leert leerkrachten hun gaven in te zetten voor hun leerlingen. Zodat de gaven van kinderen tot bloei komen. Daarom leiden docenten op onze hogeschool een nieuwe generatie leerkrachten op. Leerkrachten die hun leerlingen als unieke en waardevolle mensen zien. Zo geven we onze gaven van generatie op generatie door. Teach the Teacher maakt echt verschil op de lange termijn.

Wat is Teach the Teacher?

Onderwijs: sleutel tot verandering

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Dit is niet vanzelfsprekend op Papoea. Wij zorgen dat kinderen wel goed onderwijs krijgen. Hoe? Door nieuwe juffen en meesters op te leiden met professionaliteit en een bewogen hart. Daarom openden we onze eigen lerarenopleiding.

De behoefte aan zo’n opleiding is groot, want er zijn weinig leerkrachten met de kennis en ervaring. Op onze lerarenopleiding gaat het echter niet alleen om kennis. Persoonlijke vorming vanuit christelijke waarden staat voorop. Omdat de persoon van de leerkracht uiteindelijk de doorslag geeft. Zo leiden we  leerkrachten op die kinderen van de eerste jaren op de school een goede basis geven. De enige manier om de problemen in het onderwijs op Papoea echt aan te pakken.

Ons doel

Karunia zet zich in voor beter onderwijs in Papoea. We willen dat bereiken door het opleiden van goede leerkrachten die lesgeven met hun hart en zo het verschil maken. Leerkrachten die worden gevormd door de kracht van het Evangelie en hun werk zien als roeping. Leerkrachten die dienen als rolmodel en zo hun leerlingen vormen. Een duurzame aanpak die tijd nodig heeft. Karunia wil haar succesvolle Teach the Teacher-aanpak verder uitbouwen en ook inzetten in andere regio’s en landen.

Hoe zijn we ontstaan?

Echte verandering komt van binnenuit

Visie

Karunia wil de kwaliteit van onderwijs verbeteren door docenten, naast het aanleren van onderwijsvaardigheden, te vormen tot integere mensen in de bedding van een christelijke gemeenschap. Karunia baseert zich hierbij op christelijke normen en waarden waarin het liefhebben van God en de naasten centraal staat.

Missie

Karunia stimuleert motivatie van de docent door gevoelens van autonomie, competentie en sociale verbondenheid binnen het gehele team van de school te laten groeien. De docent is in staat proactief keuzes te maken. Dit creëert een nieuwe mindset die blijvend is.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop