Speciaal onderwijs in Papoea?

In Papoea wordt anders gedacht dan in Nederland. Als je daar goed over nadenkt is dit begrijpelijk. Wij kunnen bogen op 2000 jaar geschiedenis van het christendom. En als je dan eerlijk bent: wat leven er onder ons, mensen die zich christen noemen, nog vaak gedachten die niet stroken met het evangelie! Eén van de gedachten die we in Papoea tegenkomen is dat er een directe relatie is tussen bepaalde gebeurtenissen in het leven en door ons mensen begane zonden. Uiteraard belijden wij dat de gevolgen van de zondeval zeer groot zijn en dat wij straf verdiend hebben voor onze zonden. Maar wat schittert daar tegenover Johannes 3 : 16 “Alzo lief heeft God de wereld gehad … enz.” 

We kwamen hier in Papoea tot de ontdekking dat, als ouders een kind met een handicap krijgen, de mensen denken dat dit een straf van God is voor door de ouders begane zonden. Of nog anders gezegd: er rust een vloek op dit kind! Tijdens ons bezoek aan Pieter, Jacomien en de kinderen 3 jaar terug gaf ik een 1e presentatie over speciaal onderwijs. Toen kwam in de gesprekken deze gedachte duidelijk naar voren. Dit heeft me niet meer losgelaten en was o.a. de aanleiding dat mijn vrouw Dina en ik, terwijl onze kinderen niet meer in Papoea wonen, toch weer een reis maakten naar Wamena. 

In gedachten houdend dat in Psalm 127 staat dat wij tevergeefs werken als God zijn zegen er niet aan geeft zijn we op reis gegaan. Naast de wens om voor kinderen met een beperking iets te doen, verlangden we er ook naar om vrienden te ontmoeten. Het is een mooie tijd geworden met heel veel indrukken en ervaringen! 

De bijbelstudie op STKIP deed ik aan de hand van de geschiedenis van de blindgeboren man die bij de tempel in Jeruzalem bedelde. “Rabbi, heeft híj gezondigd of zijn ouders?” Het antwoord van Jezus is duidelijk. “Niet hij, maar ook niet zijn ouders hebben gezondigd, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.”

Een 5-tal presentaties volgden: op STKIP een voor de studenten en afzonderlijk een voor de docenten, een op de scholengemeenschap Koinonia, een op de school van Lentera en de laatste op een Baptistische scholengemeenschap. In de presentaties vroeg ik aandacht voor de gelijkenis van de talenten. Samen bespraken we dat ook kinderen met een beperking talenten hebben. Ik liet iets zien van de Eben-Haëzerschool in Kapelle waar ik tot mijn pensioen een 20-tal jaren gewerkt heb en nog op de lijst sta van invallers. Er ontstonden mooie gesprekken. Tijdens de presentaties drong steeds meer tot mij door dat op de scholen in Papoea een deel van de kinderen die bij ons speciaal onderwijs volgen tussen de andere leerlingen zitten. Kinderen met ernstige beperkingen worden door de ouders thuis gehouden. Schrijnend was het toen ik op verzoek van een juf een observatie deed van een jongetje die van de hele les absoluut niets volgde. Hij zat er echt de hele tijd voor spek en bonen bij. Een ander schrijnend geval: de directrice van een school vertelde dat ze 2 leerlingen met leerproblemen gehad hebben. De leerkrachten wisten absoluut niet hoe ze met hen moesten omgaan, waarna de ouders hen van school haalden. Tijdens de presentaties kwam steeds de vraag: leer ons a.u.b. hoe we met deze kinderen moeten omgaan. Handelingsverlegenheid dus! Ook bemerkten we dat er hier heel weinig bekend is over autisme, ADHD en dyslexie. Op een van de laatste dagen arrangeerde Rahel Huby, docent van STKIP, een ontmoeting met 2 kinderen met een ernstige handicap en hun moeders. Dat was echt bijzonder!

Naast de presentaties deed ik op Koinonia een 10-tal observaties in klassen en maakte daarvan een verslag. Ook kon ik met de scholen een document met eenvoudige tips delen.  Al met al hebben we de indruk dat het bezoek aan Wamena niet tevergeefs geweest is, maar ik zie dit als een begin. Er is grote behoefte aan training van leerkrachten. We hopen en bidden dat er meer volgt. Wat zou het mooi zijn wanneer er ooit in Wamena ook een Sekolah Luar Biasa (speciaal onderwijs) staat, al was het maar 1 klasje!! Van 2 ouders hebben we begrepen dat ze hun kind daarheen zouden brengen!

Papoea, 25 april 2023

Piet van Dijk

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop