Karunia ontwikkelt lespakketten voor midden- en bovenbouw

Lesbrieven basisonderwijs

Als organisatie vinden we het waardevol dat leerlingen en leraren samen leren over het binnenland van Indonesië (Papoea) en de onderwijssituatie daar. Daarom ontwikkelden Karunia-medewerkers Jacomien (leerkracht basisonderwijs) en Pieter (voormalig docent aardrijkskunde) een lespakket voor midden- en bovenbouw van de basisschool.

Neem contact op

2 x 3 lesbrieven

De lesbrieven gaan in op de cultuur in Papoea en de inwoners, wat ontwikkelingshulp en zending is en hoe dat gestalte krijgt. De ontwikkelaars van het lespakket woonden zelf negen jaar op Papoea en hebben veel onderwijservaring. De lesbrief bestaat uit drie delen, op twee niveaus, en volgt Joep en Ilse, een tweeling die gaat verhuizen naar Papoea.

Een Staphorster groep 8 was erg enthousiast over het materiaal. Een leerkracht zei over de lessen: “Het lespakket een verrijking is in het onderwijs”.

Inhoud lesbrieven

Samen met Joep en Ilse maken de leerlingen kennis met Papoea (deel 1), wat er nu eigenlijk mis is met het onderwijs daar (deel 2) en welke oplossing Karunia probeert te bieden (deel 3). Het is aan te bevelen deze lijn te volgen, al is het aan de leerkracht om al dan niet verschillende opdrachten weg te laten, te vereenvoudigen of op een andere creatieve manier te behandelen. We hopen dat door middel van deze lesbrief leerlingen een beter beeld krijgen van Papoea en dat ze gaan leren dat goed onderwijs echt geen vanzelfsprekendheid is. We hopen ook dat ze gaan inzien dat Gods Woord en leven naar het Evangelie altijd hoop biedt, in hun eigen leven maar ook in Papoea.

IPC

Ook bij het geven van International Primary Curriculum (IPC) onderwijs is dit lespakket een waardevolle toevoeging. Kinderen leren op hun best door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Ideaal als het gaat om onbekende culturen, landen ver weg en ontwikkelingshulp.

Gastles & Presentatie

Het is altijd mogelijk om Karunia uit te nodigen om een gastles of presentatie te komen houden. We komen dan langs voor een boeiende interactieve presentatie en nemen voorwerpen uit Papoea mee om te laten zien. Wil je als school een actie houden voor Karunia, dan houden we ons aanbevolen!

We helpen je graag!

Cultuurverandering van onderwijs in de regio

Een universiteit waar levens veranderen

Nieuwe christenen met liefde voor hun land

Teach the Teacher introduceren in andere landen

Neem contact op:

Pieter van der Wilt pvdwilt@karunia.org & Jacomien van der Wilt jvdwilt@karunia.org

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop