In korte tijd een wezenlijk verschil

Karunia's sucessen

Het jaar 2001. Karunia kocht lege moerassige weilanden en bouwde een campus. Studenten en docenten trokken in. Er groeide een warme familiegemeenschap met een sterke motivatie om onderwijs in gekweld Papoea te verbeteren. Met resultaat! Zoveel mooie en sterke mensen van betekenis. Een baanbrekende methode die armoede van binnenuit bestrijdt

Hoe zijn we ontstaan?

1. De campus

De campus van Karunia bevindt zich 6 kilometer buiten Wamena, gelegen in de Baliem Vallei in de hooglanden van Papoea. Een idyllische en strategische plek langs een doorgaande weg, buiten de drukte van de stad, en toch goed bereikbaar. De 12 hectaren grond zijn aangekocht met het oog op toekomstige ontwikkeling.

De campus is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een klein dorp met ruim honderd inwoners. Je vindt er jongens- en meisjesinternaten, woningen voor docenten, klaslokalen en een hoofdgebouw met ruimte voor grotere bijeenkomsten. Delen van de grond worden gebruikt voor verbouw van groenten of doen dienst als sportvelden.

2. Karaktervorming

Kinderen groeien op in de honai (houten hut). Na afronding van het lager- en middelbaar onderwijs hebben ze nog maar weinig kennis opgedaan. Het te vrije leven, zonder veel toezicht vanuit de gezinnen, vormt hen tot haast stuurloze jongeren. Ze zijn niet gewend hard te studeren en haken snel af wanneer er discipline wordt gevraagd.

Op de hogeschool van Karunia worden zij in een warme familiecultuur, maar met vaste hand, gevormd tot gemotiveerde docenten. Gebaseerd op Bijbelse waarden en met aandacht voor zowel leer én leven. Zij leren inzien dat goed onderwijs van belang is voor de ontwikkeling van hun gebied

3. Gemeenschap

De atmosfeer in de hooglanden van Papua kan heftig zijn. Allerlei factoren spelen daarin mee: een geschiedenis van onderdrukking, een laag zelfbeeld, stammenoorlogen, onkunde, gebroken gezinnen, alcohol en corruptie. Jongeren hebben geleerd te overleven.

Binnen de muren van de hogeschool heerst echter een andere cultuur. Een community van grace & growth. Vanuit Bijbelse waarden en normen wordt ingezet op loyaliteit, integriteit, zelfopoffering, waarachtigheid en naastenliefde. Een levenswijze waarin je naar elkaar toe verantwoordelijk wordt gehouden. Die atmosfeer voel je als je op de campus bent.

4. Sterk Onderwijs

Het onderwijs op Papoea kenmerkt zich meestal door duduk, dengar, diam (3D), stil zitten, luisteren, stil zijn. Als het kind passief de monoloog van de leraar ondergaat is de les gelukt. Capaciteiten en creativiteit van kinderen kunnen niet opbloeien. Het gevolg: kinderen denken dat ze dom zijn en weinig kunnen.

YKW zet in op interactief onderwijs waarin het kind centraal staat. Vanaf het eerste studiejaar komen studenten hiermee in aanraking. Met doorgaande oefening, stages, observaties, coaching en feedback wordt deze andere manier van onderwijs uiteindelijk een onderdeel van de student zelf. Zij zien kinderen als waardevol en helpen hun potentie te ontwikkelen. Dat zie je terug in de klas.

Karunia's Dromen

Cultuurverandering van onderwijs in de regio

Een universiteit met life changing impact

Verankeren van christelijke waarden in jongeren

Teach the Teacher introduceren in andere landen

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop