Hoe zijn we ontstaan?

Onderwijs als krachtig wapen

Armoede, onrust en hopeloosheid in combinatie een gebroken onderwijssysteem in de hooglanden van Papoea. Dit raakte Netty Baan, de oprichter van Karunia foundation, en stimuleerde haar tot actie. Vanuit haar achtergrond als docent en psycholoog startte zij een trainingsprogramma voor lokale leerkrachten. Dit groeide uit tot een hogeschool voor leraren en een kleuter-, lagere- en middelbare school. De campus van de hogeschool staat breed erkend om haar kwaliteit en positieve impact op studenten.

Wat is Teach the Teacher?

2002

Start lerarentrainingen

In 2002 startte Netty Baan met lerarentrainingen in Pass Valley, zestig kilometer buiten Wamena. Eens per twee maanden gedurende een periode van twee jaar ontving zij een groep van 25 leraren basis onderwijs, daar diep in de binnenlanden van Papoea. Zij probeerde hen nieuwe vaardigheden aan te leren, die het onderwijs leuker en effectiever zouden maken. ’s Morgens doceerde zij nieuwe theorie, ’s middags probeerden ze die uit op de lokale lagere school. Er was resultaat, maar zij was niet tevreden. Ingesleten gewoonten verander je niet zomaar.

2006

Opening scholen

Daarom stelde Netty voor aan Oikonomos foundation, de stichting waar zij onderwijsconsultant was, om een lerarenopleiding te openen. Zij wilde graag een duurzaamer resultaat zien. Kennis en motivatie die verankerd is in de docent zelf. Netty lanceerde in het centrale overheidskantoor van Wamena het idee van een universiteit. Na veel voorbereiding en een hoop hobbels was Yayasan Kristen Wamena (YKW) in 2005 een feit. In 2006 kon de hogeschool haar deuren openen, zes kilometer buiten Wamena. Met als afdelingen de lerarenopleidingen Engels en wiskunde. Deze hogeschool staat bekend onder de naam STKIP Kristen Wamena. In de tussentijd was er een kleuterschool gestart en zette het groeiende team het trainingsprogramma voort. De verschillende initiatieven werden uiteindelijk in 2009 onder één dak gebracht: de lagere school Koinonia: een kleuter-, lagere en middelbare school onder de paraplu van YKW in de stad Wamena.

2015

Zoektocht naar nieuwe fondsen

De oprichting van deze scholen en hun programma’s werd tot en met 2015 ondersteund door Oikonomos foundation. Deze stichting, die haar fondsen ontving vanuit het IT-bedrijf van de familie Baan, was actief in negen landen op het gebied van economie en onderwijs. Na 2015 sloot Oikonomos haar deuren, en moest YKW zichzelf gaan bedruipen. Met intensieve lobby bij de Indonesische regionale- en nationale overheid, en via steun vanuit het Westen, heeft YKW haar prachtige werk kunnen voortzetten. Echter, de noodzakelijke ontwikkeling om duurzaamheid en kwaliteit te kunnen garanderen, wordt door financiële krapte geremd.

Heden

Life changing onderwijs bieden

Management en team van STKIP bestaan voor een groot deel uit oud-studenten. Zij vormen de kern van de hogeschool. Cultuurdragers die staan voor integriteit en kwaliteit. Een intrinsiek gemotiveerd team dat niet terugdeinst tegen de zware stroom in te zwemmen. En dat de potentie en drive heeft Teach the Teacher breder neer te zetten.

Naast de bestaande lerarenopleidingen wiskunde en Engels, en de pabo, hoopt men op een universiteit, de droom waar het allemaal mee begon. Een centrum waar jonge professionals worden gevormd tot waardevolle leden van de samenleving. Een campus met hoogwaardig en life changing onderwijs voor dit zeer achtergebleven en gebroken deel van de wereld. Er is nog veel te doen. Daar zijn geld en mensen voor nodig.

Studenten aan het woord

Teach the Teacher

Teach the Teacher is door Karunia ontwikkeld als onderwijsfilosofie in antwoord op de immense uitdagingen van het onderwijssysteem op Papoea.

Meer info
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop