Hoe zijn we ontstaan?

Onderwijs als krachtig wapen

Nergens in Indonesië is het onderwijs zo slecht als in de binnenlanden van Papoea. Dit raakte Netty Baan, de oprichter van Karunia foundation, en ze kwam in actie. Al in 2002 startte zij een trainingsprogramma voor lokale leerkrachten. Dit groeide uit tot een hogeschool voor leraren en een kleuter-, lagere- en middelbare school. De campus van de hogeschool staat bekend om haar kwaliteit en de vorming van studenten.

Wat is Teach the Teacher?

2002

Start lerarentrainingen

In 2002 startte Netty Baan met lerarentrainingen in Pass Valley, zestig kilometer buiten Wamena. Eens per twee maanden gedurende een periode van twee jaar ontving zij een groep van 25 leerkrachten uit het lager onderwijs, daar diep in de binnenlanden van Papoea. Zij probeerde hen nieuwe vaardigheden aan te leren, die het onderwijs leuker en effectiever zouden maken. ’s Morgens bespraken zij nieuwe theorie, ’s middags probeerden ze die uit op de lokale lagere school. Er was resultaat, maar ingesleten gewoonten verander je niet zomaar.

2006

Opening scholen

Om echt verandering te brengen, moest het probleem bij de wortel worden aangepakt. Bij de opleiding van de leerkrachten dus. Door toekomstige leerkrachten vanaf het begin te vormen. Daarom ontstond het idee om een lerarenopleiding te openen. Met de steun van Oikonomos foundation werd dit plan in gang gezet. De lokale stichting Yayasan Kristen Wamena (YKW) werd opgericht. In 2006 kon de hogeschool haar deuren openen, zes kilometer buiten Wamena. Met twee lerarenopleidingen: Engels en wiskunde. Deze hogeschool staat bekend onder de naam STKIP Kristen Wamena. Daarnaast werd in 2009 Koinonia geopend: een kleuter-, lagere en middelbare school onder de paraplu van YKW in de stad Wamena.

2015

Zoektocht naar nieuwe fondsen

Tot 2015 werden de scholen ondersteund door Oikonomos foundation en groeiden flink. Ook kwamen er nieuwe Nederlandse gezinnen. Martijn en Anne-Marie van Driel werkten in de beginjaren op de hogeschool en waren later betrokken bij het trainingsprogramma en het schrijven van een contextuele taal- en rekenmethode voor Papoea. Pieter en Jacomien van der Wilt werkten vanaf 2011 op de hogeschool als docent en pastoraal werker.

Na het vertrek van Oikonomos hebben scholen en programma’s een paar lastige jaren gehad. Door gebrek aan financiële middelen werden ontwikkelingen vertraagd. Door lobby bij de Indonesische regionale- en nationale overheid en met steun uit het Westen, heeft YKW haar prachtige werk kunnen voortzetten.

Heden

Onderwijs dat levens verandert

Het team van STKIP bestaat voor een groot deel uit oud-studenten. Zij vormen de kern van de hogeschool. Belangrijke rolmodellen die staan voor toewijding en kwaliteit. Die studenten voorleven hoe als christen staande te blijven en tegen de stroom in te zwemmen.

Begin 2021 is er ook een officiële Pabo-opleiding geopend. Zodat studenten nog beter toegerust worden voor het werk dat wacht. Alle studenten wonen op het terrein van de hogeschool, waar de levens van aankomende leerkrachten diepgaand worden beïnvloed. En waar vandaan leerkrachten worden uitgezonden naar alle hoeken van de binnenlanden. Om door goed onderwijs verandering en hoop te brengen. De hoeveelheid werk neemt nog steeds toe. De school groeit. Er is nog veel te doen. Daar zijn geld en mensen voor nodig.

Studenten aan het woord

Onderstaande video geeft een goede impressie van de impact die de hogeschool op studenten heeft

Teach the Teacher

Teach the Teacher is door Karunia ontwikkeld in antwoord op de immense uitdagingen van het onderwijs op Papoea.

Meer info
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop