Dank aan onze donateurs!

Karunia kan onmogelijk alle financiële lasten van het werk op Papoea alleen dragen. De drie studierichtingen van de hogeschool, de docenten die daarvoor nodig zijn, studenten die op de campus wonen en de geringe hoop op subsidies, maken externe steun onmisbaar. 

We kunnen niet zonder onze donateurs.

Daarom zijn we zeer dankbaar voor de steun die van allerlei kanten wordt geleverd. Dan denk ik aan acties op scholen en in kerken, individuele bijdragen of collectes. Deze kleinere initiatieven dragen financieel bij, maar brengen ook de nood van dit vergeten gebied meer onder de aandacht.

Daarnaast zijn we erg dankbaar voor de jarenlange hulp vanuit institutionele hoek, zoals Bijzondere Noden en Kerk in Actie uit Nederland, Brot für die Welt uit Duitsland en Word&Deed uit Amerika. In partnerschap met Bijzondere Noden bijvoorbeeld wordt Yakpesmi, een lokale organisatie in Wamena, ondersteund. De hogeschool van Karunia geeft Yakpesmi onderwijsbegeleiding en heeft daar tegelijkertijd zelf operationeel baat bij. Of bijvoorbeeld Kerk in Actie, dat een deel van de opening van de Pabo voor haar rekening nam.

 

Het is voorlopig geen optie deze externe steun langzamerhand af te bouwen. Goed formeel onderwijs is grotendeels afhankelijk van overheidssteun. Maar hulp vanuit de overheid kunnen we, gegeven de context van Papoea, wel vergeten. Privéscholen, dus gefinancierd zonder overheidssteun, zijn erg duur. Niet te betalen voor onze minder vermogende doelgroep.

De conclusie is dat externe inkomsten nog lang nodig zijn. Helaas. Daarom heten we Karunia, dat is: gave. Leven voor de naaste. Delen uit onze overvloed. Geef je ook?

Wil je ook Karunia’s projecten in Papoea steunen?

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop