• Papoea

Stageprogramma

8372 Needed Donation

De kern van het onderwijsprogramma op de hogeschool is het stageprogramma. Eén dag per week lopen alle studenten stage op een lokale school. De studenten worden wekelijks begeleid en geobserveerd door een stagedocent, omdat lokale leerkrachten hier niet de vaardigheden voor hebben. Dit project voorziet in de aanschaf van stagemateriaal, de inrichting van een onderwijslaboratorium waar lessimulaties worden gedaan, een salaris voor de stagecoördinator en vergoeding van de reiskosten die docenten maken om studenten te bezoeken tijdens de eindstage in afgelegen dorpen.

Ik wilde nooit juf worden. Maar toen ik tijdens m’n eerste stage kinderen in groep 4 had die nog helemaal niet konden lezen en schrijven, wist ik dat God me riep om les te gaan geven.
(Setty, oud-student en lerares Engels op middelbare school Karunia)

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop