Papoea

Steun onze docenten

De hoogste kosten voor de school zijn de salarissen. Ongeveer 70% van het budget gaat daarnaar toe. Het blijkt vaak lastig om ontwikkelingsorganisaties of andere donoren te vinden die dit soort kosten willen betalen. Het is dus moeilijk om de docenten elke maand hun salaris te betalen. Terwijl het leven

110000
Doel
77243
Opgehaald
Papoea

Maaltijden studenten en personeel

Het ontbijt en het avondeten wordt door de studenten zelf verzorgd. Voor het middageten zorgt de school, omdat de studenten dan geen tijd hebben om te koken. Het eten wordt gekookt door een paar vrouwen. Studenten en docenten eten samen. Zodoende heeft het middageten ook een belangrijke samenbindende functie. De

30700
Doel
21730
Opgehaald
Papoea

Lesmateriaal voor iedereen

De hogeschool maakt gebruik van zelf ontwikkelde lesmaterialen. Voor vrijwel alle vakken maken studenten gebruik van een reader met artikelen, opdrachten en ander studiemateriaal. De aanschaf van de readers kan niet bekostigd worden vanuit het schoolgeld, dus moeten studenten deze zelf aanschaffen. Omdat de meeste studenten maar weinig financiële middelen

3000
Doel
1428
Opgehaald
Papoea

Geloofsopvoeding en karaktervorming

Het internaat vormt een cruciaal onderdeel van STKIP als leer- en leefgemeenschap. Hier vinden studenten een rustige en stabiele omgeving waar ze kunnen studeren en ontwikkelen. Studenten betalen kostgeld voor het internaat, maar dekt slechts zo’n 25% van de gemaakte kosten. Dit project betreft: salaris internaatbeheerder, onderhoudskosten, aanschaf internaatbenodigdheden (lampen,

14000
Doel
12639
Opgehaald
Papoea

Onderwijs voor iedereen

Veel studenten komen uit een gezin met zeer beperkte financiële middelen. Het valt daarom niet mee om elk jaar weer het schoolgeld bij elkaar te krijgen. Vaak leidt dit tot studievertraging of zelfs tot uitval. Niet vanwege slechte cijfers of gebrek aan motivatie, maar gewoon omdat het geld er niet

24000
Doel
5003
Opgehaald
Papoea

Stageprogramma

De kern van het onderwijsprogramma op de hogeschool is het stageprogramma. Eén dag per week lopen alle studenten stage op een lokale school. De studenten worden wekelijks begeleid en geobserveerd door een stagedocent, omdat lokale leerkrachten hier niet de vaardigheden voor hebben. Dit project voorziet in de aanschaf van stagemateriaal,

8372
Doel
4041
Opgehaald
Papoea

Bouw klaslokaal

In 2020 is er een nieuwe studierichting geopend, naast de al bestaande opleidingen Engels en Wiskunde. Deze opleiding richt zich specifiek op het opleiden van leerkrachten lagere school. In verband hiermee is er een tekort aan lokalen. Een deel van de lessen wordt op dit moment op alternatieve locaties gegeven,

57400
Doel
2447
Opgehaald
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop