2020 Verslag van een ongewoon jaar

Zoals voor heel veel mensen, was 2020 ook voor de mensen van de hogeschool van Karunia een vreemd jaar. Het schooljaar werd in maart plotseling onderbroken vanwege een lockdown, waarbij alle scholen in het land dicht moesten. Zo goed en zo kwaad dat ging zijn lessen online voortgezet en is geprobeerd het schooljaar af te ronden. In juli kon de school weer gedeeltelijk open en is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Het was daarbij zoeken naar mogelijkheden, omdat de sluiting van alle scholen in het land nog niet was opgeheven. Doordat het grootste deel van de studenten intern woont, bleek het echter veiliger om het onderwijs doorgang te laten vinden. Een beter alternatief dan een gesloten school en studenten die over het eiland gaan zwerven. Met in achtneming van allerlei maatregelen (handenwassen, afstand houden etc.) was het mogelijk de lessen weer op te starten. We zijn dankbaar dat de hogeschool als een van de weinige scholen in Papua het grootste deel van het jaar open is gebleven.

Het nieuwe schooljaar

Het nieuwe schooljaar is begonnen met in totaal 96 studenten. Daarvan waren er 32 eerste jaars. Door reisbeperkingen in verband met Corona hadden we meer aanmeldingen dan normaal, omdat studenten uit het binnenland zich niet konden inschrijven op hogescholen aan de kust. In 2020 zijn er in totaal 12 studenten afgestudeerd, die inmiddels allemaal lesgeven op een lagere school in het binnenland. Dit zijn geen grote aantallen, maar in elke student is gedurende vier jaar heel veel geïnvesteerd. De impact van een goede, gemotiveerde leerkracht op de kinderen in de klas is niet te onderschatten. We verwachten daarom dat we door deze investering in een betrekkelijk kleine groep studenten een veel grotere groep kinderen kunnen bereiken en het voorrecht van goed onderwijs kunnen bieden.

Een nieuwe studierichting

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het openen van een nieuwe studierichting die zich speciaal richt op het opleiden van leerkrachten voor lager onderwijs (vergelijkbaar met Pabo). De lockdown en sluiting van overheidsdiensten heeft voor vertraging gezorgd, maar inmiddels is de toestemming voor het openen van deze nieuwe studie bijna binnen. De verwachting is dat we daardoor de komende jaren zo’n 30 studenten extra per jaar kunnen toelaten. Deze studie voorziet in een grote behoefte, omdat we de eerste hogeschool in Papoea zullen zijn die deze opleiding aanbiedt. Bovendien hebben veel meesters en juffen in Papoea nog niet de juiste lesbevoegdheid, waardoor er veel vraag is naar deze opleiding.

Dankbaar

We zijn dankbaar dat zowel het team als de studenten gezond zijn gebleven tijdens de pandemie. Ondanks de beperkingen bleef de hogeschool functioneren als een leefgemeenschap waarin studenten worden gevormd en begeleid. De nadruk op persoonlijke vorming en ontwikkeling op basis van Bijbelse waarden bleef ook in 2020 de kern van de school. Het programma in de internaten was daarvoor heel belangrijk. Studenten werden voorbereid op een leven in liefde tot God en de naaste. Waarbij lesgeven niet zomaar een baan is, maar een missie.

Lesgeven is niet zomaar een baan , het is een missie

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop